Sekretesspolicy2019-01-11T02:20:18+00:00

Behandling av personuppgifter 

Grundläggande principer
MOBILPLANETEN AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
MOBILPLANETEN AB erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande, men även IP-adress, typ av webbläsare, domännamn m.m.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårddisk. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga till texten i en separat fil. MOBILPLANETEN AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av MOBILPLANETEN.SE, eller MOBILPLANETEN AB’s webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet
MOBILPLANETEN AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, Nets Enterprise Solutions, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen – MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort. För åtkomst till ditt eget konto på MOBILPLANETEN.SE krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Användning av informationen
MOBILPLANETEN AB hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Personnummer samlas in för att öka säkerheten och för att MOBILPLANETEN AB skall ha möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s.k. direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål. MOBILPLANETEN AB kommer inte att vidareförmedla uppgifter om dig, annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller som MOBILPLANETEN AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MOBILPLANETEN AB. MOBILPLANETEN AB utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn
MOBILPLANETEN AB och strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Kundservice
MOBILPLANETEN AB
Richertsgatan 8
412 60 Göteborg

Om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev kan du logga in på Mitt konto och ändra dina uppgifter. Om din e-postadress ändrats logga in på Mitt konto med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på MOBILPLANETEN.SE, förbehåller sig MOBILPLANETEN AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen MOBILPLANETEN.SE och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på webbplatsen MOBILPLANETEN.SE och som leder dig vidare till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i texten.