Villkor Hemservice2019-01-11T02:25:22+00:00

Om Servicetillfället

Efter att du skickat formuläret kommer en tekniker att höra av sig för att bekräfta önskade tiden eller boka om till nästa passande tid.

RUT-avdrag gäller endast för privatpersoner och får enligt skatteverkets regler endast utföras i eller i direkt anslutning till hemmet.

Det ligger i köparens ansvar att säkerställa att den har rätt till och tillräckligt med RUT-avdrag kvar. Vid det fall att ansökan ger avslag för utförd reparation har Mobilplaneten AB rätt att i efterhand fakturera det beloppet som skulle ersättas av RUT-avdraget (belopp som ej redan betalts av kund).

 

Avbokning & “no show”

Avbokning av en bekräftad bokning/reparation måste meddelas minst 12 timmar före den bokade reparationstiden, annars har Mobilplaneten AB rätt att ta ut en “no show”-avgift på 400kr.

Är ingen på plats/hemma vid avtalad tid eller att ingen arbetsyta kan förses till teknikern så att reparationen kan utföras har Mobilplaneten AB rätt att ta ut en “no show”-avgift på 400kr.

Kunden är ansvarig för att säkerställa att det är rätt modell som anges i bokningen, om kunden har angett fel modell och/eller fel reparation och/eller att det finns andra skador som ej har nämnts (så som fuktskada) har Mobilplaneten AB rätt att ta ut en “no show”-avgift på 400kr  Ni kan då även välja om ni vill att tekniken tar med sig enheten för felsökning.

Betalning

Betalning sker på plats med Kortbetalning eller Swish, kontanter undanbedes.

Garanti för reparation

Mobilplaneten AB lämnar 3 månader garanti på alla reparationer och gäller utbytta reservdelar samt arbete. Garanti omfattar ej självförvållade skador.

Om möjligt, se till att ladda telefonen ordentligt före reparation samt ha lösenkod tillgänglig för teknikern då garantin är begränsad om teknikern inte har möjlighet att testa telefonen före och efter reparation.

Vid garantiproblem försöker vi komma ut till kund snarast möjligt för att åtgärda problemet men vi kan ej garantera åtgärd på plats eller hemservice, i de fall att en tekniker inte kan åka ut inom önskad tid erbjuds service i vår verkstad via besök eller ett förfrankerat kuvert som vi skickar ut till kund.

Förlorad Data

Vi ansvarar ej för förlorad data, därför är det kundens ansvar att säkerställa att information är säkerhetskopierad. Vi tar endast ansvar för eventuell skadad hårdvara som kan härledas till handhavandefel av teknikern.

Tänk På Att

Vi inte tar bort någon data från din enhet men vi tar inget ansvar för förlorad data, därför rekommenderas alltid att ha en säkerhetskopia av enheten.

För enheter som är vattentäta garanteras inte vattentätheten efter reparationen.

Reservdelar som inte är original kan komma att användas vid reparationen.

En reparation kan bryta eventuell tillverkargarantin på din enhet.

När vi byter ut en reservdel i din enhet har vi rätt att ta med den gamla reservdelen för återvinning.