Allmänna & Köpvillkor2019-01-11T02:25:14+00:00

Allmänna villkor

1.       Allmänt

Dessa allmänna villkor ihop med avtalet reglerar de tjänster och produkter som levereras av Mobilplaneten AB kallad MpAB till dess Kund. Allmänna villkor reglerar rättigheter samt skyldigheter mellan MpAB och kund.

Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är kund ej myndig är dennes målsman ansvarig.

 2.       Force majeure

Part är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åttagande förhindras eller väsentligt försvåras av omständigheter som part varken kan påverka eller kunnat förutse t.ex. naturkatastrofer såsom översvämning, jordbävning och vulkanutbrott. Även oförutsedda händelser som kan skada varulaster såsom orkaner, blixtnedslag eller tät dimma. Force majeure omfattar även arbetsrättsliga tvister, såsom strejker, blockad. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

3.       Sekretess

MpAB förbinder sig att inte offentliggöra personuppgifter och kundrelationer som kan vara till skada för den enskilde. MpAB förbehåller dock rätten att bryta sekretess om svensk lagstiftning bryts. Sekretess gäller heller inte om kund medgivit sitt skriftliga godkännande.

4.       PuL

Kund-/personuppgifter bevaras då en vara har levererats och är helt betald, och/eller för att MpAB ska kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden samt andra åttagande genom tecknandet av bonus- och serviceavtal.

5.       Ändring av avtalet

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. MpAB förbehåller sig rätt till ändring av avtal samt dessa villkor, vid oförutsedda omständigheter eller ändrade förutsättningar rörande tjänstens tillhandahållande. För att sådan ändring skall äga giltighet skall MpAB skriftligen meddela kunden om eventuella tillägg och ändringar av avtal samt villkor senast 60 dagar före ikraftträdande därav. Accepterar kunden inte förändring, äger kunden rätt att med en månads uppsägningstid skriftligen säga upp avtalet till förtida upphörande.

Villkorsändringar aviseras normalt skriftligen, eller via e-post med senast 60 dagars varsel innan ny avtalsperiod löper.

 6.       Tvist och Klagomål

Tvist skall i första hand mellan MpAB och dess kund genom att inge klagomål med begäran om rättelse direkt till MpAB via e-post på info@mobilplanten.se eller genom brev till Klagomålsansvarig, Mobilplaneten AB, Richertsgatan 8, 412 60 Göteborg.. Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av dessa villkor prövas av svensk allmän domstol. Vid tvist med MpAB har kund möjlighet att anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 STOCKHOLM, som har som huvudsaklig uppgift att opartiskt och utan avgift pröva tvister mellan konsument och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser, se

www.arn.se.

MpAB har som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 Reparationer av skadad enhet

7.       Tid- och Kostnadsförslag på reparation av skadad enhet

MpAB lämnar alltid ett kostnadsförlag till kund innan reparationen utförs. Undersökningsavgiftens storlek presenteras och regleras i gällande avtal. Normalt sker reparationen under 1 – 2 arbetsdagar, om dröjsmål i reparationen sker skall MpAB alltid underrätta kund om försening och skälet till försening.

8.       Reparation

8.1   Inlämnad enhet vid besök

MpAB ansvarar för varor under förvaring hos MpAB se vidare under punkten Ansvar.

8.2   Skickad enhet

Vid inskickad enhet står alltid budet för leverans och utebliven leverans, därmed ansvara inte MpAB har inget ansvar för varor under leverans. Klagomål görs till inlämnat ombud för leveransen.

9.       Äganderätt

Vid inlämning av enhet för undersökning och/eller reparation, äger leverantören rätten att sälja enheten, dock efter 2 uppmaningar och efter 3 månader efter sista uppmangingen. Äganderätt är enligt gällande Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.

10.   Undersökningsplikt

Kunden har som plikt att undersöka samt reklamera reparerad vara. Reklamationen för brister i service/reparation sker utan dröjsmål och senast 2 månader efter avhämtande av varan. Reklamationen skall alltid ske skriftligen till MpAB.

11.   Ansvar

Mobilplaneten kan aldrig göras ansvarig för eventuella förluster av kundens data och media på enhet. Mobilplanten rekommenderar därmed att backup tas innan produkten levereras för reparation. MpAB ansvara för egendom som förvaras hos MpAB när de gäller förlust av enhet, brandskador och vattenskador som inte varit gällande tidigare innan MpAB ansvarar för enheten.

12.   Garanti

Vid reparationer utförda av MpAB ingår 90 dagars garanti på enbart utbytta eller reparerade delar i er enhet. Garantin omfattar ej enheten i sin helhet. Garantin omfattar inte komponentens beskaffenhet på grunda av onormalt slitage, ålder eller nytt bräckage. Mobilplaneten har inga skyldigheter eller kan lämna garantier gentemot kund om kunden motsäger en reparation efter felsökning av enhet. Garantin omfattar inte förlust av data och media i enheten.

13.   Reklamation

Reklamation för brister i reparation skall alltid ske skriftligen och utan dröjsmål dock senast 2 månader ifrån kund till MpAB . MpAB har rätten att åtgärda fel och brister vid två tillfällen därefter har kunden rätt till ersättning ifrån MpAB . Ersättningsstorlek är återbetalning av reparationskostnaden som kunden betalt samt kostnad för eventuell frakt som kund åsamkats i ärendet. Undantag för reklamationsrätt är förlust av data och media samt nytillkomna skador eller utöver vad MpAB;s garantin omfattar.

14.   Returnering av enhet

MpAB returnerar alltid varan med avtals enlig extern partner. Vid utebliven leverans kontakta alltid MpAB samt gällande leveranspart.  Om kund önskar att leverans skall ske via rekommendera försändelse sker detta på bekostnad av kunden. Kunden har ansvaret att alltid kontakta MpAB att leverens skall ske på annat sätt än MpAB normala leveranssätt.

 

KÖPVILLKOR

Betalningsmetoder

– Kortbetalning
(Visa/Mastercard), använder sig av säker anslutning till valfritt val mellan payson eller paypals betalningstjänster. Dessa betalningsmetoder är kostnadsfria och kräver ej konto.

– Direktbetalning
Via internetbank, använder sig av säker anslutning via Paysons betalningstjänst. Denna betalningsmetod är kostnadsfri.

– Postförskott
Används när du vill betala vid uthämtning av paket hos din lokala postombud. Det tillkommer en postförskottsavgift på 79 kr.

– Banköverföring
Skicka pengar via din bank till vårt bankkonto med ordernummer som referenstext.

Fraktkostnad
Enkelt och smidigt, fast kostnad: 55 Kr

Leverans
Reparationer: 1-3 arbetsdagar efter att vi får in mobilen i verkstad.
De produkter som finns i vårt huvudlager: 1-3 arbetsdagar
Produkter som finns hos svensk leverantör: 2-8 arbetsdagar
Produkter som är slut i lager och måste beställas hos övriga leverantörer: 2-3 veckor

Skulle varan vara restnoterad hos vår leverantör kommer vi att höra av oss och informera er, ni får då välja om ni vill ha övriga varor i beställningen levererade, eller om ni vill ha allt skickat på samma gång och därmed vänta på att den restnoterade varan återkommer i lager hos leverantören. Skulle du inte godkänna det nya förslaget på leveranstiden så har du rätt att häva köpet.
Skulle varan vara slut i lager hos vår leverantör (utgående produkt) så kommer vi att höra av oss och informera er, ni får då välja om ni vill ha en likgiltig produkt, eller om ni vill häva köpet.

Ej utlösta paket
Alla paket/brev som inte skickas till brevlådan ligger kvar på avhämtningsstället i 14 dagar, efter 14 dagar returneras paketet automatiskt till MOBILPLANETEN AB.

Det tillkommer en avgift på 250 Kr för att täcka våra omkostnader då vi får stå för frakten både till och från ert avhämtningsställe. Gäller ordern en produkt som är gjord personlig (t.ex. egendesignat skal) blir avgiften istället 400 Kr för att täcka våra utgifter.

Öppet köp / ångerrätt
Vi följer distanshandelslagen och erbjuder 14 dagars ångerrätt av beställda produkter. För tjänster (bl.a. färgbyte) & reparationer gäller inget öppet köp eller ångerrätt. För att reklamera en vara så skickar du ett mail till: RETUR(AT)MOBILPLANETEN.SE

Vi ersätter inga fraktkostnader som skickas till oss. Det är ditt ansvar som kund hos oss att se till att försändelsen når MOBILPLANETEN AB. Vid reklamationer/garantiärenden ersätter vi brevkostnader (vi ersätter inte rekommederat eller postpaket).

Ordersumman återbetalas inom 30 dagar. Öppet köp godkänns endast om originalförpackningen returneras och är intakt. Öppet köp gäller inte för öppnade förpackningar på elektronik, och inte heller på produkter som är personligt designade (t.ex. skal med egen design).

Garanti
Sex månaders garanti gäller på alla våra produkter och reparationer.
OBS! Garanti täcker inte självförvållade skador som sprucken skärm.

Vissa märken erbjuder längre garantitid, då står detta i produkttexten.

Reklamation
Vi följer konsumentköplagen (KKL) som ger dig/kunden rätt att reklamera en produkt i tre år från inköpsdatum. Reklamationsrätten fungerar så här:

Under de första sex månaderna är det MOBILPLANETEN AB som ansvar för att bevisa att du som köpare orsakat felet, därefter har du som köpare ansvar att bevisa att varan har haft ett ursprungligt fel. Reklamation bör alltid göras inom skälig tid. Vi ersätter alltid fraktkostnaden vid godkänd reklamation, dock inte för kostnaden för REK-Brev (REKOMENDERAT Brev).

Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. För att reklamera en vara så skickar du ett mail till: retur(at)mobilplaneten.se

Loggning och lagring av kunduppgifter
Vi tar ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss. Alla uppgifter som du lämnar används bara av oss och betalningstjänsterna, och hanteras enligt gällande personuppgiftslag (PUL), det vill säga att dina uppgifter inte säljs eller förmedlas vidare till någon annan part.
Vi dokumenterar all kommunikation vi har med dig för att tillhandahålla den service du förväntar dig av oss. Vi loggar IP-adresser för er säkerhet så vi kan övervaka falska beställningar och bedrägerier.

Åldersgräns
All handel via MOBILPLANETEN.SE kräver att du fyllt 18 år. Skulle du vara yngre än 18 år måste du ha godkännande från förälder eller målsman. Det förutsätts att du har läst dessa köpvillkor när du lägger en order.

Polisanmälan sker vid ordrar med falskt namn, personnummer eller adress.