Notice: Constant FS_METHOD already defined in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-config.php on line 107
Hemförsäkring och Reparation
Hemförsäkring och Reparation 2016-03-10T17:38:05+00:00

Vi är godkända för serviceutlåtanden och reparationer till försäkringsbolag. Om ditt försäkringsbolag täcker skador på mobiltelefoner så blir din slutkostnad endast självriskbeloppet (det vill säga om reparationen överstiger självriskkostnaden).

Vi hjälper idag flera kunder från bland annat IF, Länsförsäkringar, Trygghansa, Folksam, m.m.

Hos oss kan du alltid få utskrivna underlag som du kan skicka in till ditt försäkringsbolag, underlagen innehåller bland annat Prisförslag och Felsökningsanteckningar.